0985226684

Bộ ghế trúc đan gỗ gụ ta

Bộ bàn ghế trúc đan 7 món khánh đá trước sau như một thuộc vào hàng hiếm được sản xuất từ những năm 1960-1970. Bộ ghế trúc đan gồm 1 bàn tròn, 4 ghế đơn, 2 kệ cao.

- Chất liệu gỗ gụ ta hàng zin nguyên bản quét dầu trẩu, dầu điều

- Bàn tròn cao 770 mặt bàn có đường kính 800

- Ghế trúc đan cao 1100, rộng 570, sâu 520

 

Bộ ghế trúc đan 7 món gỗ gụ ta

Bộ ghế trúc đan 7 món gỗ gụ ta

Bộ ghế trúc đan 7 món gỗ gụ ta

Bộ ghế trúc đan 7 món gỗ gụ ta

Bộ ghế trúc đan 7 món gỗ gụ ta

Bộ ghế trúc đan 7 món gỗ gụ ta

 


Bộ bàn ghế trúc đan 7 món khánh đá trước sau như một thuộc vào hàng hiếm được sản xuất từ những năm 1960-1970. Bộ ghế trúc đan gồm 1 bàn tròn, 4 ghế đơn, 2 kệ cao.
Bài viết:

Bộ ghế trúc đan gỗ gụ ta

90 out of 100 with 3703 ratings

Đặt câu hỏi hoặc góp ý tại đây: