0985226684

Các Tuyến Xe Khách Từ Hà Nội Về La Xuyên, Ý Yên

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ Hà Nội về cơ sở sản xuất của NTLX, chúng tôi đưa ra bài tổng hợp các tuyến xe khách đi từ Giáp Bát, Mỹ Đình về La Xuyên, Ý Yên, Nam Định như sau: 

1- XE CHẠY TUYẾN BẾN XE GIÁP BÁT (HÀ NỘI) - LA XUYÊN (NAM ĐỊNH)
- Nhà xe Hùng Dũng: Số điện thoại 0912562304
- Nhà xe Anh Kiên: Số điện thoại  0985114820

2- XE CHẠY TUYẾN BẾN XE MỸ ĐÌNH (HÀ NỘI) - LA XUYÊN (NAM ĐỊNH)
- Nhà xe Thành Tín: Số điện thoại 0972108368
- Nhà xe Anh Kiên: Số điện thoại  0984486403CÁC TUYẾN XE KHÁCH TỪ GIÁP BÁT, MỸ ĐÌNH (HÀ NỘI) VỀ QUA LÀNG NGHỀ LA XUYÊN, Ý YÊN, NAM ĐỊNH


Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ Hà Nội về cơ sở sản xuất của NTLX, chúng tôi đưa ra bài tổng hợp các tuyến xe khách đi từ Giáp Bát, Mỹ Đình về La Xuyên, Ý Yên, Nam Định như sau: 
Bài viết:

Các Tuyến Xe Khách Từ Hà Nội Về La Xuyên, Ý Yên

99 out of 100 with 10073 ratings

Đặt câu hỏi hoặc góp ý tại đây: